e-USŁUGI

Dodano: 25 września 2018

INSTRUKCJA

 

i.Wniosek – usługa dostępna pod adresem: wniosek.powiatkoscian.pl

Usługa udostępniania danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – umożliwia złożenie zamówienia na: wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, mapy ewidencyjne lub mapy zasadniczej i inne.

Aplikacja Geo-Info i.Wniosek przeznaczona jest do składania i obsługi wniosków o udostepnienie materiałów z zasobu lub raportów z bazy EGiB i umożliwia rejestrację klienta przez Internet. W wybranych przypadkach wymagana jest weryfikacja klienta przez e-Puap lub w starostwie.

Zamówienie odbywa się na zasadzie wypełnienia w oknie aplikacji właściwego formularza, zależnie od rodzaju zamawianych dokumentów. Następnie po dokonaniu wyboru materiałów następuje kosztorysowanie i przekierowanie do systemu płatności elektronicznej. Po dokonaniu płatności zamawiane materiały przesyłane są na wskazany wcześniej adres e-mail.

 

***

 

i.Wniosek PP – usługa dostępna pod adresem: wniosekPP.powiatkoscian.pl

 

Usługa udostępniania danych, dostępna tylko dla podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne, realizowana jest za pomocą aplikacji Geo-Info i.WniosekPP

 

***

 

i.Kerg – usługa dostępna pod adresem: ikerg.powiatkoscian.pl

 

Usługa dedykowana dla geodetów i wykonawców prac geodezyjnych.

Aplikacja Geo-Info i.Kerg przeznaczona jest do zgłaszania prac geodezyjnych (pierwotnych i uzupełniających) oraz podgląd stanu realizacji zamówienia i obsługi zgłoszenia. Po zgłoszeniu prac aplikacja daje możliwość przeglądania i wyboru materiałów zamawianych w ramach poszczególnych zgłoszeń, a następnie ich automatycznego wygenerowania i pobrania po uiszczeniu opłat w systemie płatności internetowych.

W celu uruchomienia usługi należy złożyć wniosek o udostępnienie możliwości zgłaszania prac drogą elektroniczną.

 

***

 

i.Komornik – usługa dostępna pod adresem: komornik.powiatkoscian.pl

 

Usługa jest dedykowana dla komorników.

 

Aplikacja Geo-Info i.Komornik pozwala każdemu użytkownikowi zarejestrowanemu wcześniej w starostwie na sprawdzenie po danych opisowych czy dany podmiot posiada jakiekolwiek nieruchomości w obrębie powiatu.

 

***

 

i.Rzeczoznawca – usługa dostępna pod adresem: rzeczoznawca.powiatkoscian.pl

 

Usługa jest dedykowana dla rzeczoznawców i polega na udostępnianiu danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

 

Aplikacja Geo-Info i.Rzeczoznawca zapewnia dostęp do danych RCIWN wg zadanych kryteriów (dowolny filtr opisowo-graficzny) tylko zarejestrowanym i zweryfikowanym wcześniej w starostwie użytkownikom.

 

***

 

i.Projektant – usługa dostępna pod adresem: projektant.powiatkoscian.pl

 

Usługa oferuje wsparcie procesu koordynowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

Aplikacja Geo-Info i.Projektant pozwala użytkownikowi zarejestrowanemu wcześniej w starostwie na poprowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji projektowej poprzez możliwość składania wniosku o przeprowadzenie koordynacji sieci uzbrojenia terenu oraz ułatwienie wymiany informacji i dokumentacji pomiędzy projektantem a Urzędem, a także przekazywanie informacji o aktualnym etapie prowadzonych uzgodnień.