Komunikat Starosty Kościańskiego

Dodano: 9 kwietnia 2020

 Komunikat Starosty Kościańskiego

o przedłużeniu zawieszenia działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu związanym z COVID-19 przedłużony zostaje do odwołania okres zawieszenia dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kościańskiego.   

We wspomnianym wyżej okresie porady prawne udzielane będą telefonicznie bądź mailowo w godzinach działania punktów.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail piotrmikolajczak@powiatkoscian.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 698 777 351.

Pliki do pobrania