Zmodernizowano nawierzchnię na drodze Donatowo – Nowy Gołębin

W ramach tegorocznych inwestycji drogowych poprawiono nawierzchnię na drodze powiatowej Donatowo – Nowy Gołębin. Koszt tych prac to prawie 145 tys. złotych.

Wykonawcą robót była firma Ago drogi sp. z o.o. z Golędzinowa.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo