Zmiany w Radzie i Zarządzie Powiatu Kościańskiego

Dodano: 23 lutego 2021

Zmiany w Radzie i Zarządzie Powiatu Kościańskiego

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 22 lutego 2021 roku na hali sportowo-widowiskowej w Kościanie ślubowanie złożył Grzegorz Ratajczak.

Grzegorz Ratajczak, który w wyborach samorządowych w 2018 roku startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w radzie VI kadencji zastąpił zmarłego 23 stycznia 2021 roku Bernarda Turskiego.

Na sesji Rada – po zgłoszeniu kandydatury przez Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego - wybrała także nowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. Zmarłego Bernarda Turskiego w Zarządzie Powiatu zastąpi Andrzej Wawer. Komisja skrutacyjna, w której skład weszli radni: Teresa Mikołajczak – Duda, Magdalena Wróblewska i Albert Pelec po przeliczeniu głosów stwierdziła, że nowy członek Zarządu został wybrany stosunkiem głosów 10 do 9.

Swój sprzeciw wobec wyboru nowego członka Zarządu głośno wyrazili radni klubu Aktywny Samorząd.

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych radny Albert Pelec wrócił do tematu warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Jego wątpliwości wciąż budzi pomysł budowy warsztatów przy szkole.  

Obecnie warsztaty szkolne mieszczą się w budynkach przy ul. Młyńskiej. Ich stan – poza jednym budynkiem – jest zły. Budowa nowych warsztatów przy szkole nie tylko poprawi komfort, umożliwi lepszą i sprawniejszą komunikację między budynkami szkolnymi, ale przede wszystkim na czas budowy warsztatów nie będzie trzeba zawieszać praktycznej nauki zawodu. Uczniowie nadal będą mogli korzystać z infrastruktury znajdującej się przy ul. Młyńskiej.