Zmarł Kazimierz Król


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Kazimierza Króla

Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kościanie
w latach 1999 – 2016,

Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych,

Byłego kierownika do spraw operacyjnych w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,

Wieloletniego organizatora Krajowych i Europejskich Zawodów Sikawek Konnych,

Człowieka w pełni oddanego strażakom ochotnikom i ich działalności,

Osobę, na której zawsze mogliśmy polegać.

 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom 

wyrazy najgłębszego współczucia oraz kondolencje

składają:

 

Paweł Buksalewicz

Przewodniczący

Rady Powiatu Kościańskiego

Stefan Stachowiak 

Wicestarosta Kościański

Bernard Turski

Starosta Kościański

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo