Zimowa porcja zdrowia – ferie Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu

Dodano: 20 lutego 2018

Od 12 – do 16 lutego 2018 roku trwały pierwsze zimowe półkolonie organizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu. Ich uczestnicy dwa dni spędzili w Kościanie, a trzy w Śmiglu.

W ramach atrakcji dzieci brały udział w zajęciach tenisa stołowego, współorganizowanych przez Danutę Strzelczyk. W Kościanie wzięli udział w zajęciach na basenie i lodowisku, poza tym odwiedzili Muzeum Regionalne i zwiedzili  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. W ramach profilaktyki dzieci spotkały się także z dzielnicowym Sławomirem Szlachetką. Strażacy zaprosili uczestników półkolonii na pokaz ratownictwa wodnego w warunkach zimowych, który odbył się na stawie przy śmigielskich wiatrakach. Z pewnością była to cenna lekcja. Na zakończenie wspólnych ferii grupa 30 osób skorzystała z oferty Family Club w Śmiglu. Pobyt tam przyniósł wszystkim wiele radości. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zimowiska otrzymali pamiątkowy dyplom.

Półkolonia została dofinansowana ze środków Powiatu Kościańskiego.

W tym roku wniosek o udzielenie finansowego wsparcia złożyły 42 podmioty. Zarząd Powiatu Kościańskiego zwiększył początkowo planowane środki na realizację programu do kwoty 30 200 złotych. Dofinansowanie przyznano 40 wnioskodawcom. Jedna oferta była niezgodna z regulaminem, a drugi podmiot był nieuprawniony do złożenia oferty. Najniższe dofinansowanie 200 złotych, a najwyższe 1500 złotych.  

Z tych pieniędzy może być dofinansowany zakup biletów wstępu, zakup usług transportowych, zakup nagród, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup środków żywności (nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania).

Wsparcia Schronisku udzieliła także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komenda państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.