Zawiadomienie

Dodano: 11 grudnia 2015

Starosta Kościański zawiadamia, że wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych.

Obszar 1  –  Gmina Czempiń - obręby: Borowo, Donatowo, Nowy Gołębin, Stary Gołębin, Gorzyce, Gorzyczki, Rakówka;

Obszar 2 –  Gmina Kościan - obręby: Spytkówki, Turew, Wyskoć;

Obszar 3 –  Gmina Kościan - obręby: Choryń, Katarzynin, Racot, Wławie;

Obszar 4 –  Gmina Kościan - obręby: Gryżyna, Januszewo, Nielęgowo, Nowy Dębiec, Osiek;

 Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 – j.t. późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków składający się z części opisowej i  kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

Wyłożenie dokumentacji odbędzie się:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w  Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22,  w pokoju nr 24,
- w dniach od 28 grudnia 2015 do 19 stycznia 2016 roku, w godzinach od 9 00 do 1200.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pliki do pobrania