Zarząd powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania realizowane 2019 roku

Zarząd Powiatu Kościańskiego, 11 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęło 119 ofert.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - otrzymały wsparcie w wysokości 40 340 złotych. Wsparcia udzielono 41 wnioskom.

Na zadania z zakresu turystyki Zarząd Powiatu przyznał wsparcie w wysokości 20 760 złotych. Pomoc finansową otrzymało 14 wnioskodawców. Na 24 zadania z zakresu kultury rozdysponowano kwotę 30 tys. złotych.  Większą kwotę, ponad 35 tys. złotych przeznaczono na 27 zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

13 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie. Łącznie na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył w 2019 roku ponad 126 tys. złotych.

Poniżej do pobrania Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo