Zarząd Powiatu powierzył zadania w ramach konkursu

Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz na realizację zadania usportowiony Powiat Kościański przekazano 56 tys. złotych. Z kolei na zadania z zakresu turystyki 3 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie, poprawę wymalowanie i rozwój sieci szlaków turystycznych.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu znajdują się w uchwale Zarządu Powiatu:

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo