Zaproszenie na konferencję

Dodano: 10 grudnia 2015

Starosta Kościański Bernard Turski oraz Fundacja „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” z Legnicy zapraszają na konferencję - spotkanie informacyjne z udziałem ekspertów dotyczące Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin.

Konferencja odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 11.00,
w Kościańskim Ośrodku Kultury, przy ul. Mickiewicza 11, w Kościanie.

Spotkanie będzie mieć na celu zapoznanie mieszkańców z wykazem obszarów ujętych w „Białej Księdze” zagrożeniami oraz skutkami, jakie przyniesie objęcie tych terenów ochroną złóż kopalin, a także przedstawienie wspólnego stanowiska samorządów i organizacji pozarządowych wobec możliwości uznania przez Ministerstwo Środowiska wybranych złóż węgla brunatnego za strategiczne z punktu widzenia interesu państwa i objęcia ich ochroną przed takim zagospodarowaniem, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację.

W wykazie złóż kopalin strategicznych, które uzyskały najwyższą ocenę w wyniku waloryzacji znalazło się 15 złóż węgla brunatnego w tym wielkopolskie złoża węgla brunatnego:  Czempiń i Krzywiń oraz Oczkowice,Gostyń, Mosina,Szamotuły.