Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2018

Starosta Kościański  zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej  do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościańskiego w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Termin zgłaszania  kandydatów - do 15 grudnia 2017 r.

 

Poniżej do pobrania:

ogłoszenie

formularz zgłoszenia kandydata

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo