Załatw sprawę

Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. T. Kościuszki 22

Sekretariat

Godziny pracy:

pon. 8.00-16.00
wt. – pt. 7.00-15.00

Magdalena Walczak-Klupś

tel.: 65 512 17 85, wew. 10, 11
fax: 65 512 08 25 wew. 33

e-mail: powiatkoscian@post.pl

Biuro Rady

Do zakresu działania Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej rady powiatu, zarządu i komisji rady.

Godziny pracy:

pon. 8.00 – 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 17 85 wew. 29

Joanna Napierała

Magdalena Masłowska

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej starostwa, określa zasady jego funkcjonowania, prowadzi sprawy związane z obsługą zarządu i starosty oraz ochroną danych osobowych, obsługą interesantów, prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzi archiwum zakładowe. Poza tym wydział ten zajmuje się sprawami związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych na realizacją inwestycji i remontów, podejmowaniem działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym opracowywaniem stosownych wniosków oraz koordynowaniem spraw związanych ze sprawozdawczością i rozliczaniem inwestycji.

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny znajduje się w pokojach 21, 110 i 119.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25

Pokój 110:

Rafał Landzwojczak - Naczelnik Wydziału - wew. 13
Eliza Klorek - wew. 14
Maria Żuchowska - wew. 14
Anna Wieczorek - wew. 16
Piotr Mikołajczak - 16

Pokój 119:

Małgorzata Schwarz - Zastępca Naczelnika Wydziału - wew. 12
Monika Kmieciak - wew. 12
Patrycja Strzelczyk - wew. 17
Barbara Brukiewicz – Nowak - wew. 17
Żaklina Borowiak – wew. 17

Pokój 21:

Paweł Pawlak - wew. 41
Zbigniew Kaliski – wew. 41

 

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu

 

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu prowadzi sprawy związane z promocją i rozwojem powiatu, współpracą z mediami, planowaniem strategicznym oraz koordynowaniem działań związanych ze współpracą zagraniczną.

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu znajduje się w pokoju 117.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25

Hanna Grabus – Kierownik Biura – wew. 28

Bartosz Jankowski – wew. 32

Grzegorz Kozak – wew. 32

 

Biuro Kadr i Płac

Do głównych zadań Biura Kadr i Płac należy opracowywanie zasad polityki kadrowej i zarządzanie kadrami oraz sporządzanie wykazów etatów i planów rozmieszczenia pracowników.

Biuro Kadr i Płac prowadzi także sprawy związane z odbywanymi w starostwie praktykami uczniów szkół średnich oraz studentów, przygotowywaniem wniosków w celu skierowania bezrobotnych na staż lub w celu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Biuro Kadr i Płac znajduje się w pokoju 118.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25 w. 26

Joanna Bardyan – Kierownik Biura
Beata Matla
Dajana Lemańska

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego z zakresu ochrony praw konsumenta.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w pokoju 14.

Godziny pracy:

śr. 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25 wew. 31

Ewa Szymczak

 

Wydział Finansów

Wydział Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu i wykonywaniem budżetu powiatu, zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej starostwa, sporządzaniem sprawozdań z realizacji zadań budżetowych, sprawy z zakresu organizacji i nadzoru prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydział Finansów znajduje się na II piętrze w pokojach 208, 209, 210, 211, 212,

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00

wt. – pt. 7.00 - 15.00

tel. 65 511 09 95

pokój 212

Michał Samoląg - Skarbnik Powiatu - wew. 37

pokój 211

Jolanta Kasperska - wew. 30

pokój 210

Blanka Pawlicka - wew. 38

Anna Wojciechowska – wew. 38

Anna Piątek – wew. 38

Lidia Maćkowiak - wew. 40

Barbara Lemańska – wew. 40

 pokój 208

Barbara Węgierska - wew. 34

Renata Gajkowska – Kram – wew. 34

pokój 209

Natalia Werner-Pietrowska - wew. 36

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: w referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa i powiatu, wywłaszczenia nieruchomości, ochrony gruntów rolnych oraz w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00

wt. – pt. 7.00 - 15.00

tel. 65 511 08 84

 

Pokój 22

Paweł Wachowiak - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału – wew. 18

Pokój 22

Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami:

Magdalena Owsianna - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami - wew. 23

Danuta Jurga - wew. 23

Joanna Cybulska - wew. 23

Karolina Klemenska - wew. 23

Joanna Zembroń - wew. 20

Mikołaj Szymkowiak – wew. 20

Paulina Dubska - wew. 20

Magdalena Migdałek - wew. 20

Karolina Werz - wew. 20

Paulina Adamczak - wew. 20

Dominika Adamczak - wew. 20

Pokój 24

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

tel. 65 511 08 84

Robert Jagodziński - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wew. 21

Edyta Łabińska - wew. 21

Agnieszka Kaczmarek - wew. 21

Klaudia Kaźmierczak - wew. 21

Dorota Kujawa - wew. 21

Dominika Harasimczuk – wew. 22

Danuta Flieger – wew. 22

Katarzyna Małyszczak - wew. 22

Anna Trybuś – wew. 22

Zofia Józefowska - wew. 24

Mariola Michalska - wew. 24

Barbara Ptaszyńska – Warych – wew. 24

 

Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu realizuje zadania zarządu w zakresie kontroli zewnętrznej jak i wewnętrznej oraz wydatkowania środków publicznych i zamówień publicznych, a także prowadzi zadania z zakresu audytu wewnętrznego.

Biuro znajduje się w pokoju 209.

Biuro czynne:

pn 8.00 - 16.00

wt - pt - 7.00 - 15.00

tel. 65 511 09 95, wew. 35

Adrian Kram

 

Biuro Obsługi Prawnej

Do zadań Biura Obsługi Prawnej należy m.in. wydawanie opinii, udzielanie porad prawnych oraz opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez organy powiatu.

Biuro znajduje się w pokoju 14.

tel. 65 512 08 25, wew. 31

Maciej Matuszewski

Jakub Krupka

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Gostyńska 38

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny znajduje się w holu, przy głównym wejściu w budynku na ul. Gostyńskiej 38.
Przy Punkcie można pobrać numerki do systemu kolejkowego (więcej informacji na miejscu lub telefonicznie).

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 17.00
wt. – pt. 7.00-15.00

tel. 65 512 14 20 wew. 41

 

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg realizuje zadania w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawania zaświadczeń, licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Biura czynne:

pon. 8.15 - 16.45 - sprawy bez opłat, (8.15 - 16.00 - sprawy związane z rejestracją i inne sprawy związane z opłatami);
wt.-pt. 7.15 - 14.45 - sprawy bez opłat (7.15 - 14.00 - sprawy związane z rejestracją i inne sprawy związane z opłatami);

tel. 65  512 74 36

Ewa Szyguła-Marcinkowska - Naczelnik Wydziału - wew. 26

 

Prawa jazdy

Katarzyna Szymańska - wew. 38
Sylwia Płóciennik - wew. 38

Barbara Matuszczak - wew. 32
Anna Frąckowiak - wew. 32

 

Rejestracja pojazdów

Mirosław Kiniorski - wew. 35
Ewelina Pawłowska - wew. 35

Łukasz Szymański - wew. 36
Maciej Werner - wew. 36

Lucyna Pacholczyk - wew. 39
Katarzyna Karolczak - wew. 39

Jagoda Kozłowska - wew. 46
Damian Skorczyk - wew. 46

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu architektury, budownictwa i planowania przestrzennego, sprawowania nadzoru specjalistycznego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, sprawy z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami i rolnictwa.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 74 28

Pokój 209

Beata Kownacka - Naczelnik Wydziału - wew. 24

Pokój 205

Maria Tomaszewska - wew. 22

Pokój 202

Hanna Szubert - wew. 30

Pokój 208

Krzysztof Rau - wew. 42
Joanna Los

tel. 65 512 74 31

Pokój 204

Robert Grzemski - wew. 29

Pokój 203

Sylwia Kościańska - wew. 25
Zbigniew Dominiak - wew. 25
Magdalena Ratajczak - wew. 25

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy związane z organizacją szkół i placówek oświatowych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami, świadczeniami na rzecz kombatantów, promocją i ochroną zdrowia, odznaczeniami i odznakami za osiągnięcia w dziedzinach objętych zakresem działania wydziału.

Godziny pracy:

Pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 74 33

Pokój 206

Sylwia Sałacka - Naczelnik Wydziału - wew. 23

Pokój 211

Beata Ratajczak - wew. 28
Joanna Hajnce

tel. 65 512 70 67

Pokój 210

Katarzyna Mierzejewska-Mocek - wew. 27
Monika Kustosz

Pokój 207

Izabela Biernacka - wew. 20
Anastazja Sikora

 

Kasa

Godziny pracy:

pon. 8.15 – 16.00
wt.-pt. 7.15 – 14.00

tel. 65 512 70 67 wew. 31

Marta Bartkowiak

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Bączkowskiego 5a

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz bezpieczeństwa publicznego.

Biuro znajduje się na II piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

Anna Dudziak – Kierownik Biura – tel. 65 511 95 53

Marzena Thiel - tel. 65 512 39 29

Natalia Skotarczyk - tel. 65 512 39 29

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo