Zakaz wstępu do lasu

W związku ze szkodami w postaci wiatrołomów, które powstały dnia 2 sierpnia 2017 roku na skutek burzy z silnym wiatrem, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan wprowadza na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach okresowy zakaz wstępu do lasu. 

Obszar objęty zakazem obejmuje kompleks leśny między miejscowościami Zgliniec, Kąty, Czerwona Wieś, Kuszkowo i Jurkowo Huby. Szczegółowe granice powyższego obszaru prezentuje mapa stanowiąca załącznik do pisma. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo