XXVIII konkurs literacki rozstrzygnięty

W środę, 14 czerwca 2017 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XVIII edycji  Konkursu Literackiego „Młodych Piór” pt. „Śledztwo będzie dla nas rozrywką…”. Konkurs patronatem objął Starosta Kościański Bernard Turski.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była tematyka kryminalna oraz detektywistyczna. Uczestników podzielono na dwie kategorie – szkoły podstawowe oraz gimnazja. W tym roku bardzo popularna wśród młodych literatów okazała się tematyka związana z uprowadzeniem zwierząt. Komisja konkursowa oceniła łącznie 61 prac.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Filip Ługowski z Zespołu Szkół Nr 4 w Kościanie. W kategorii gimnazjum zwyciężyła Marta Gałka z Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie.

Podsumowano również trzecią edycję konkursu „Dziedzictwo mojego miasta” adresowanego do klas trzecich szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat historii miasta, jego zabytków oraz dorobku kulturowego kościaniaków.

Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo