XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego – ZAWIADOMIENIE

Dodano: 15 stycznia 2021

XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego – ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 20 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku (druk nr 248).

8.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 249).

9.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 250).

10.  Wnioski i oświadczenia radnych.

11.  Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl