XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego – ZAWIADOMIENIE

Dodano: 23 stycznia 2020

XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego – ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 29 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej. Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy”.

8.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku.

9.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 146).

10.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański (druk nr 147).

11.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie (druk nr 148).

12.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 149).

13.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 150).

14.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 151).

15.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 152).

16.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 153).

17.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku (druk nr 154).

18.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku (druk nr 155).

19.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku (druk nr 156).

20.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku (druk nr 157).

21.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku (druk nr 158).

22.  Wnioski i oświadczenia radnych.

23.  Zakończenie sesji.