XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego - ZAWIADOMIENIE

Dodano: 01 czerwca 2020

XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego - ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 10 czerwca 2020 roku o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego
za 2019 rok.

8.      Debata nad Raportem Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego
za 2019 rok.

9.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania (druk nr 184).

10.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok (druk nr 185).

11.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok (druk nr 186).

12.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 187).

13.  Wnioski i oświadczenia radnych.

14.  Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl w zakładce "Powiat na skróty"/"Transmisja sesji Rady Powiatu".