XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego - ZAPROSZENIE

Dodano: 11 grudnia 2019

Zawiadamiamy, że XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 18 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 134).

8.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok (druk nr 135).

9.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (druk nr 136).

10.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 137).

11.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 138).

12.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 139).

13.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk 130).

14.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 131).

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok (druk nr 140).

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok (druk nr 141).

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok (druk nr 142).

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2020 rok (druk nr 143).

19.  Wnioski i oświadczenia radnych.

20.  Zakończenie sesji.

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.