Wizyta Waldemara Pawlaka w Nietążkowie

Dodano: 25 lutego 2015

Były premier, a obecnie Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie Waldemar Pawlak spotkał się w Nietążkowie ze strażakami, samorządowcami oraz przedsiębiorcami.

Gościa przed budynkiem szkoły powitali Arleta Adamczak - Puk, dyrektor szkoły, Bernard Turski, Starosta Kościański, Paweł Buksalewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego oraz Kazimierz Król Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie

Spotkanie z Bracią Strażacką oraz przybyłymi gośćmi, wśród których byli przedstawiciele samorządów, policji, przedsiębiorcy odbyło się w auli szkoły.

Otwarcia spotkania dokonał Bernard Turski, Starosta Kościański, dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania pracy jednostek zajmujących się ochroną przeciwpożarową i ratownictwem na terenie naszego Powiatu. Na Ziemi Kościańskiej Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje już od ponad 140 lat przez cały ten okres Strażacy akceptując strach, niejednokrotnie zaglądając śmierci w oczy sumiennie wypełniali swoje obowiązki, zgodnie z hasłem zapisanym na strażackich sztandarach „Bogu na chwałę – Bliźniemu na ratunek”. Tym bardziej cieszy fakt, że idea ta nie traci na wartości i co roku skłania wielu młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. – powiedział

Po przemówieniu Starosty Kościańskiego głos zabrał Kazimierz Król Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie. Przedstawił sprawozdanie z działalności Jednostek OSP funkcjonujących na terenie Powiatu Kościańskiego. Na terenie naszego Powiatu działa 56 jednostek OSP, które w swoich szeregach skupiają ponad 2400 strażaków ochotników. Nasi strażacy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach, niejednokrotnie zajmując najwyższe lokaty, mówił. Co najważniejsze uczestnicząc w akcji, wykonują dokładnie takie same zadania jak Państwowa Straż Pożarna. W swoim przemówieniu podziękował także Waldemarowi Pawlakowi, za wsparcie oraz objęcie patronatem „Europejskie i Krajowych Zawody Sikawek Konnych”, które rok rocznie odbywają się na terenie Powiatu Kościańskiego.

Arleta Adamczak - Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podkreśliła, że przed współczesną szkołą stają nowe, bardziej skomplikowane zadania. To nie tylko chęć wpasowania się ze swoją ofertą edukacyjną w potrzeby rynku. Nie chcemy i nie możemy zapominać o pracy wychowawczej nad rozwojem tradycji szkoły. Opracowaliśmy taką ofertę kształcenia uczniów, która odpowiada na potrzeby rynku pracy. Dzisiaj trzeba dotrzeć do ucznia zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. Uczniowie wymagają dzisiaj zupełnie innego podejścia w nauczaniu, dzięki któremu młodzież będzie umiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Skupiliśmy się na tym aby nasi uczniowie pracowali z profesjonalistami, a nie powielali tylko „stereotyp”, że szkoła to tablica, kreda i uczniowie siedzący sztywno w ławkach - mówiła.

Po przemówieniu dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych głos zabrał gość Waldemar Pawlak, który podziękował organizatorom za zaproszenie. Chciałbym na początku odnieść się do etosu średniowiecznego rycerza, gdyż wtedy to właśnie rycerze chronili swoich poddanych przed różnego rodzaju zagrożeniami. Dzisiaj w dużej mierze zadania te przejmują strażacy. To co w strażach ważne to tradycja i gospodarność wypracowana przez pokolenia. Tutaj każdy wie jaką ma rolę do spełnienia. – powiedział. OSP to żywa historia, czego dobitnym przykładem są organizowane na tej ziemi „Zawody Sikawek Konnych” przyznam, że jak kilkanaście lat temu druh Kazimierz Król, Pan Paweł Buksalewicz i inni samorządowcy przyjechali do mnie z tym pomysłem, to wydawał mi się on trochę romantycznym mitem. Dzisiaj to spotkanie z historią, z dawnym sprzętem, strażakami w historycznych mundurach. Podziękował również władzom samorządowym za finansowe wspieranie jednostek OSP, dzięki temu dzisiaj wiele jednostek ma profesjonalny sprzęt ratunkowo-gaśniczy spełniający wszelkie europejskie standardy. – kontynuował. W dalszej części swojego przemówienia Waldemar Pawlak omówił działania Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Na zakończenie przemówienia odniósł się również do tematu wykorzystania źródeł energii odnawialnej, jako przyszłościowej branży gospodarki.

Po przemówieniu otwarto panel dyskusyjny, podczas którego Waldemar Pawlak odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Pytania związane były nie tylko z działalnością strażacką, ale również dotyczyły spraw związanych z rolnictwem czy zmianami w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich dla rolników.

Na zakończenie wizyty Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak wpisał się pamiątkowej księgi szkoły. Gość z rąk Starosty Kościańskiego, Bernarda Turskiego otrzymał pamiątkowy grawerton. Spotkanie zakończył mini koncert w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie, później uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.