Wieczorynka

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tzw. wieczorynki realizowane są w SP ZOZ w Kościanie. Realizacja świadczeń odbywa się w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

SP ZOZ w Kościanie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczy usługi w zakresie lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i wizyt domowych.

Dla osób korzystających z świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępny jest odrębny numer telefonu 65 525 04 83.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo