Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Dodano: 10 marca 2015

W dniu 9 marca w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Podczas spotkania odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia, do których weszli:

Prezes Zarządu: Bernard Turski
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Walachowski
Wiceprezes Zarządu: Dominik Wieszczeczyński
Skarbnik: Stefan Stachowiak
Sekretarz: Andrzej Przybyła
Członkowie Zarządu: Małgorzata Adamczak, Konrad Malicki, Jacek Nowak, Piotr Ruszkiewicz

 

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

Marek Szymkowiak– Przewodniczący Komisji
Michał Jurga – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jerzy Tycner – Członek Komisji

 

Biuro Stowarzyszenia - Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ma swoją siedzibę w budynku dworca PKP na ul. Dworcowej w Kościanie. Świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe, zgodnie ze standardem usługi informacyjnej i szkoleniowej oraz niestandaryzowane usługi doradztwa finansowego. Codziennie w godzinach od 8.00 - 16.00.

Dla mieszkańców i przedsiębiorców Powiatu Kościańskiego usługi te są świadczone bezpłatnie.