Wakacje na sportowo 2018

Zarząd Powiatu Kościańskiego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji programu wspierającego letni wypoczynek najmłodszych z naszego powiatu w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie 15 maja 2018 roku.

Celem programu jest wspieranie aktywnej formy wypoczynku, realizowanego w ramach imprez sportowo – rekreacyjnych, trwających nie krócej niż pięć kolejnych dni. Mogą to być: półkolonie, obozy, rajdy piesze i rowerowe, zawody, a także inne zajęcia podczas których będą prowadzone zajęcia rekreacji ruchowej. Imprezy muszą być realizowane w terminie od 23 czerwca do 31 sierpnia.

Swoją ofertę, a tym samym chęć współpracy z samorządem powiatowym w ramach programu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe, a także, gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Szczegółowe zasady współpracy w ramach programu określa regulamin.  Oferty współpracy należy zgłaszać do 1 czerwca 2018 roku.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo