Wakacje na sportowo 2017

Ponad 36 tysięcy złotych Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczy w 2017 roku na realizację Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Uchwałę o podziale środków wśród 16 wnioskodawców Zarząd podjął 13 czerwca 2017 roku. 

Celem programu „Wakacje na sportowo” jest upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży i spędzanie na sportowo wolnego czasu w okresie letnich wakacji szkolnych, czyli w dniach od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku.

W myśl regulaminu programu imprezy organizowane w formie półkolonii, obozów, rajdów pieszych i rowerowych, w tym roku muszą trwać minimum pięć kolejnych dni.

Najwyższa kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 3300 złotych, a najniższa 1400 złotych. O wsparcie wakacyjnych imprez mogły się ubiegać gminy, organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, związki sportowe, kluby sportowe), szkoły, instytucje oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Poniżej uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego i dofinansowane zadania:

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo