W Ratajczaku i Kasprowiczu są jeszcze wolne miejsca

Dodano: 30 lipca 2019

W Ratajczaku i Kasprowiczu są jeszcze wolne miejsca

25 lipca o godzinie 13.00 ogłoszone zostały listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dla zdecydowanej większości uczniów rekrutacja się zakończyła.

W wyniku reformy oświaty liczba tegorocznych absolwentów ubiegających się o miejsce w szkole średniej lub branżowej wzrosła w stosunku do ubiegłych lat niemalże dwukrotnie. W powiecie kościańskim szkołę podstawową w roku szkolnym 2018/2019 ukończyło 804 uczniów, natomiast gimnazjum 761 uczniów. Łącznie o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ubiega się więc 1565 uczniów.  W czterech poprzednich latach szkolnych liczba absolwentów gimnazjum nie przekroczyła 781.

Dla uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły rozpoczęła się rekrutacja uzupełaniająca.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przyjęto 437 uczniów - 217 po gimnazjum i 220 po szkole podstawowej. Poza listą znalazł się tylko jeden uczeń. W „Ratajczaku” są nadal wolne miejsca. Dla uczniów po gimnazjum: dwa miejsca w liceum ogólnokształcącym, 31 miejsc w technikum i 9 miejsc w branżowej szkole I stopnia. Absolwenci szkoły podstawowej  mogą jeszcze ubiegać się przyjęcie do technikum, gdzie liczba wolnych miejsc wynosi 24 i w branżowej szkole I stopnia - 9. Łącznie  to 75 wolnych miejsc.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przyjęto 303 uczniów - 152 po „podstawówce” i 151 po gimnazjum. Na liście nieprzyjętych nie było nikogo. Również „Kasprowicz” ma nadal wolne miejsca. Uczniom, którzy ukończyli gimnazjum oferuje możliwość podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym - 9 miejsc, w technikum - 20 miejsc i w branżowej szkole I stopnia - 20 miejsc. Podobna oferta skierowana jest do absolwentów szkoły podstawowej.  Uczniowie mogą złożyć wnioski do liceum ogólnokształcącego - 6 wolnych miejsc, do technikum - 18 wolnych miejsc i do branżowej szkoły I stopnia - 19 wolnych miejsc.

ss