V Wielkopolskie Forum Szkół z Klasami Mundurowymi w Nietążkowie

We wtorek, 5 grudnia 2017 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie odbyło się V Wielkopolskie Forum zorganizowane dla dyrektorów szkół biorących udział w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącym klas mundurowych.

Na forum zaproszono Starostę Kościańskiego Bernarda Turskiego, Wicestarostę Kościańskiego Stefana Stachowiaka, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przedstawicieli wojska i policji. Starosta Kościański witając przybyłych gości podkreślił wagę krzewienia wśród młodzieży patriotyzmu oraz przywiązanie do wartości moralnych, a właśnie z tym kojarzy się mundur i służba dla kraju. Dyrektor ZSP w Nietążkowie Arleta Adamczak-Puk w wystąpieniu przedstawiła genezę klas mundurowych w Nietążkowie jednocześnie wskazując na korzyści ale i koszty z tym związane.

Szef wydziału rekrutacji WKU w Lesznie mjr Roman Krajniak przedstawił główne zasady pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących  klasy  mundurowe. Sieć szkół biorąca udział w programie powinna objąć swoim zasięgiem  obszar całego kraju – nie mniej niż jedna klasa na terenie jednego powiatu. Ważnym elementem programu jest certyfikowanie wojskowych klas mundurowych co wiąże się z konkretnym finansowaniem przez MON oraz uregulowanie statusu nauczycieli uczących w klasach mundurowych. Wskazał też na aspekty wychowawcze i kształtowanie sylwetki uczniów czyli patriotyzm, zdecydowanie, hart ducha, gotowość do niesienia pomocy innym i poświęcenia.

Po krótkiej przerwie na sali gimnastycznej odbył się pokaz w którym uczniowie klas mundurowych z ZSP w Nietążkowie zaprezentowali elementy musztry, ćwiczeń poligonowych oraz walki wręcz czym wzbudzili spory aplauz wśród oglądających.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo