Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych Stare Oborzyska-Słonin-Czempiń

W środę, 27 grudnia 2017 roku, w Słoninie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanych dróg powiatowych Czempiń-Słonin oraz Słonin-droga krajowa nr 5 biegnąca przez Stare Oborzyska. W uroczystości wzięli udział Starosta Kościański Bernard Turski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Samorządowcy Powiatu Kościańskiego, Gminy Czempiń i Gminy Kościan.

W środę, 27 grudnia 2017 roku, w Słoninie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanych dróg powiatowych Czempiń-Słonin oraz Słonin-droga krajowa nr 5 biegnąca przez Stare Oborzyska. W uroczystości wzięli udział Starosta Kościański Bernard Turski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Samorządowcy Powiatu Kościańskiego, Gminy Czempiń i Gminy Kościan.

Starosta Bernard Turski w swoim przemówieniu podziękował wykonawcy robót firmie „DROGBUD”, włodarzom Gminy Kościan i Gminy Czempiń za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji inwestycji oraz okolicznym mieszkańcom za cierpliwość. Zaznaczył , że inwestycja poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo dzięki nowo wybudowanym chodnikom dla pieszych i ścieżkom rowerowym.

Za nowe drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe władzom samorządowym oraz wykonawcom remontu podziękowali w ciepłych słowach lokalni mieszkańcy. Uroczystość zakończyła się symbolicznym przecięciem wstęgi.

Całkowite wydatki poniesione na remont dróg to 8 262 451,70 zł w tym koszt wyremontowania drogi Czempin-Słonin wyniósł 3 470 501,54 zł, natomiast remont drogi Słonin-droga krajowa nr 5 w Starych Oborzyskach kosztował 4 791 950,16 zł. Dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowe na lata 2016-2019 wyniosła 4 106 363 zł, 1 149 800 zł to wkład Gminy Czempiń, a 1 754 000 zł to wkład Gminy Kościan. Powiat Kościański z własnych środków wydatkował kwotę w wysokości 1 252 288,70 zł. Dodatkowo podczas remontu drogi Gmina Czempiń wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w Słoninie za 1 606 455,65 zł. natomiast Gmina Kościan zmodernizowała sieć wodociągową w Starych Oborzyskach za kwotę 310 982,71 zł.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo