Uroczysta sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Dodano: 20 września 2019

Uroczysta sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Z okazji obchodzonego w tym roku przez Powiat Kościański jubileuszu 100 lat polskiej powiatowej administracji i 20 lat współczesnego powiatu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatu.

Jubileuszowa X sesja Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji została zorganizowana w piątek, 13 września 2019 roku w Kościańskim Ośrodku Kultury, którego budynek był siedzibą patriotycznego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”.

W sesji brali udział licznie przybyli goście. Wśród nich byli m.in. radni obecnej i poprzednich kadencji, poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ewa Panowicz. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych sąsiednich powiatów oraz miast i gmin Powiatu Kościańskiego: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Śremie Marcin Szydłowski, Wicestarosta Powiatu Grodziskiego Sławomir Górny, członek Zarządu Powiatu Rawickiego Wiesław Ceglarek, członek Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Dorota Gorzelniak, Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana Dawid Olejniczak, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła oraz Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak, Burmistrza Gminy Czempiń Konrad Malicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Czempinia Maciej Głochowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska, zastępca Burmistrza Śmigla Marcin Jurga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  Śmigla Wiesław Kasperski. Gośćmi byli także ksiądz dziekan, proboszcz kościańskiej Fary Paweł Skrzypczak, dr Jacek Pokładecki, prof. Andrzej Florkowski. Wśród licznie zgromadzonych radnych wszystkich kadencji była obecna Helena Skoracka żona Jerzego Skorackiego pierwszego Starosty Kościańskiego po 1999 roku. Poza wymienionymi gośćmi na sesję przybyli przedstawiciele  biznesu, zdrowia, kultury, edukacji i sportu, przedstawiciele służb mundurowych, emerytów i pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie, a także dziennikarze lokalnych mediów.

- Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Kościańskiego ma uroczysty charakter, ponieważ nawiązuje do setnej rocznicy powstania polskiej administracji powiatowej i 20-lecia współczesnego powiatu kościańskiego. 100 lat temu niemiecki starosta dr Robert Lorenz przekazał swój urząd Gustawowi Raszewskiemu, Polakowi, ziemianinowi z Jasienia. 20 lat temu powołano do życia nowoczesną administrację powiatową, której rolą jest budowa lokalnej wspólnoty, będącej siłą demokracji – mówiła, witając gości Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego. Przewodnicząca opisując współczesny i przedwojenny powiat, to, jak o nim myśleć i w jaki sposób budować wspólnie przyszłość  przypomniała słowa wypowiedziane w 1924 roku przez starostę Wacława Cegiełkę podczas otwarcia Wystawy Przemysłowo – Rolniczej w Kościanie. Wydarzenie to zorganizowali mieszkańcy i wystawcy z powiatu kościańskiego i śmigielskiego. - Starosta Cegiełka powiedział m.in.: „Po tak długiej, a okrutnej wojnie powołani jesteśmy do stworzenia dzieł pokoju – cytowała I. Bereszyńska. - Wszędzie bowiem słyszy się jedynie frazesy, wre walka klasowa. Tu nie pomoże miecz. Ten miecz, który dał wolność tylu narodom, tu zawiedzie. Tu jedynie zwyciężyć może praca. Z szczególnym uznaniem - twierdził starosta Cegiełka - podnieść należy fakt, że i terminatorzy (czyli uczniowie) biorą udział w wystawie. Zadanie ich bardzo jest doniosłe. Oni bowiem dokonać mają odrodzenia. Są w nich siły młode. Tu rozkwita dopiero talent. Aby jednak sięgnąć wyższe szczeble konieczna jest kultura talentu - praca twórcza. Nie należy nigdy zadowolić się naśladowaniem obcych wzorów, trzeba tworzyć nowe dzieła”. Czy słowa Wacława Cegiełki sprawującego urząd Starosty Kościańskiego w latach 1921 - 1926 dotyczą też dnia dzisiejszego – zastanawiała się I. Bereszyńska. - Myślę, że tak. Bo Nie puste frazesy, niespełnione obietnice, kłótnie czy waśnie tworzą silną wspólnotę lokalną i mają wpływ na rozwój naszego Państwa. O sile współczesnych samorządów stanowi praworządność, samorządność, gospodarność i twórcza praca dla dobra jej mieszkańców – podkreśliła Iwona Bereszyńska.

Mówiąc o współczesnym powiecie I. Bereszyńska zaznaczyła - Nie czas na to, aby szczegółowo opisywać zmiany, jakie w tym okresie nastąpiły. Nie ulega jednak wątpliwości, że w naszym powiecie - danej nam szansy - nie zmarnowaliśmy. Udało się nam odmienić kształt życia publicznego. Odrobiliśmy cywilizacyjne zaległości w infrastrukturze powiatowej szczególnie drogowej. Dzięki systematycznemu pozyskiwaniu zewnętrznych środków, w tym europejskich, rozwiązaliśmy wiele palących problemów. 20 lat samorządu Powiatu Kościańskiego to podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia, wspierania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej, rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz turystyki np. budowa ścieżek rowerowych. Minione lata to też czas rozwoju i modernizacji szpitala powiatowego, domów pomocy społecznej oraz rozbudowy bazy oświatowej i sportowej – podsumowała przewodnicząca.

Głównym punktem uroczystej sesji Rady było podjęcie okolicznościowej uchwały, w której radni  uczcili i oddali hołd ludziom walczącym o niepodległość i starostom, radnym, pracownikom i mieszkańcom powiatu tworzącym przez 100 lat wspólnotę samorządową. Uchwała została podjęta przez aklamację, a następnie dokument z tekstem uchwały został podpisany przez obecnych na sesji 18 radnych VI kadencji.

Gościem sesji był dr Jacek Pokładecki, kościaniak, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu który wygłosił wykładu na temat „Pozycji samorządu powiatowego w systemie zarządzania publicznego”. W swoim wystąpieniu gość m.in. podkreślał jak często na przestrzeni dziejów władze centralne, swoimi decyzjami ograniczały władze i samorządność lokalnej administracji i jak takie decyzje miały negatywny wpływ na rozwój miast, gmin, powiatów.

Uroczysta sesja była także okazją do podziękowań i wyróżnień dla działaczy samorządowych oraz firm powiatu kościańskiego. Z tej okazji, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, za całokształt działalności zawodowej i działalność społeczną wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Ewę Bebę, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie i Edwarda Strzymińskiego, samorządowca, radnego I, II, III, IV i V kadencji. Wyróżnienie otrzymali również przedsiębiorcy i Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt w Czempiniu”. Nagrody otrzymali: Czesław Szczepaniak, prezes firmy „Eko – Płyta Sp. z o.o.” w Kiełczewie, Tomasz Przybyła, Mieczysław Andersz, prezesi firmy Coccodrillo S.A. w Pijanowie, reprezentujący Selekt: Dorota Lew – Pilarska - Przewodnicząca Zarządu, Włodzimierz Pińczak – członek Zarządu i Honorata Kozłowska – Przewodnicząca Zgromadzenia Związku.

Zwracając się do zebranych przewodnicząca I. Bereszyńska poinformowała, że w ciągu 20 lat współczesnego Powiatu Kościańskiego w radzie zasiadło 77 radnych. Przewodnicząca wspomniała 9 osób: 9 osób: pierwszego starostę kościańskiego  Jerzego Skorackiego, wiceprzewodniczącego Rady – Krzysztofa Ruszkiewicza, radnych: Marię Maj, Feliksa Banasika, Zygmunta Cichockiego, Józefa Kozbera, Stefana Kupkę, Henryka Skrzypczaka, Józefa Świątkiewicza, którzy zmarli. Zebrani na prośbę prowadzącej powstali i uczcili ich chwilą ciszy. Przewodnicząca Rady poinformowała, że dziękczynna msza święta w intencji samorządowców Ziemi Kościańskiej i zmarłych radnych Rady Powiatu odbędzie się 6 października o godz. 12.00 w Kościańskiej Farze.

W dalszej części sesji starostowie, małżonka pierwszego starosty J. Skorackiego, radni obecnej i poprzednich kadencji, osoby związane z samorządem powiatowym, zaproszeni goście, emerytowani pracownicy starostwa i powiatowych instytucji otrzymali z rąk przewodniczącej i wiceprzewodniczących rady pamiątkowy medal wykonany z okazji jubileuszu powiatu. W wyjątkowy sposób zostali obdarowani włodarze gmin i instytucji powiatowych. Każda z tych instytucji otrzymała do posadzenia czerwony dąb, który będzie upamiętniał samorządowe jubileusze. Szefowie zaproszonych na scenę instytucji otrzymali z rąk przewodniczącej symboliczne tabliczki.   

Podczas uroczystej sesji znalazł się także czas na akcent artystyczny. Dla gości wystąpili artyści: pianiści Monika Myler i Adrian Szczepaniak oraz trębacz Eryk Skrzypczak. Ich mini koncert nadał spotkaniu wyjątkowego charakteru.  

Na zakończenie Iwona Bereszyńska w imieniu Rady odebrała życzenia z rąk zaproszonych samorządowców z Wiesławem Szczepański, przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na czele. Otrzymała również kwiaty z rak starostów.

Radni swoją dietę za udział w uroczystym posiedzeniu Rady postanowili przekazać na pomoc dla walczącej z chorobą Martyny Wechty, uczennicy szkoły podstawowej w Kościanie.