Trąbka dla orkiestry

W sobotę, 25 listopada 2017 roku uroczystym koncertem Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie uczciła swój jubileusz 90 lecia działalności. W koncercie wystąpiła także powstała rok temu grupa taneczna Mażoretek „Rytmix”.

Z okazji jubileuszu życzenia Orkiestrze w imieniu władz i mieszkańców powiatu złożył obecny na koncercie Bernard Turski, Starosta Kościański. W liście gratulacyjnym starosta napisał m.in.:

„Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie to, z jednej strony, wspaniałe tradycje, miłość do sztuki, muzyki, wspólnej, zespołowej twórczości, ale przede wszystkim współczesna radość z muzykowania. Od poprzedniego Państwa jubileuszu  minęło 5 lat. Lata te to czas sukcesów i zmian, które dzięki zaangażowaniu i pasji do muzyki  przyniosły Orkiestrze wiele dobrego, a także zaowocowały powstaniem grupy Mażoretek, będącej wyjątkowym, odnoszącym sukcesy uzupełnieniem działań Orkiestry i poszerzającym jej artystyczną ekspresję”.    

Starosta przekazał na ręce Pawła Drozda prezesa Orkiestry ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Kościanie trąbkę.

Orkiestra Dęta OSP Kościan liczy 27 muzyków. W zespole tanecznym „Rytmix” tańczy prawie 100 osób.

 

Fot. B. Ludowicz

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo