Szkolenie dot. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana oraz Urząd Gminy Kościan zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego na szkolenie:

„Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek)

Szkolenie poprowadzi: trener ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu

Miejsce szkolenia: budynek Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (Aula)

Zakres szkolenia:

- Omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartych konkursach ofert i małych grantach

- Zasady rozliczania i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Przedstawienie informacji o planowanych konkursach ofert na 2018 rok, organizowanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Grupy docelowe: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy działów księgowości, specjaliści ds. księgowości, osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

 

Czas trwania: 10:00-14:00

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6 grudnia 2017 r. pod nr tel. 65 512-70-67; 65 512-74-33

Wszelkie pytania proszę kierować do pani Moniki Kustosz, tel. 65 512-70-67

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo