Szkolenie dot. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W czwartek, 7 grudnia 2017 roku, w auli w budynku przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie odbyło się szkolenie pn. Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników działów księgowości, specjalistów ds. księgowości i osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Podczas szkolenia omawiane były nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartych konkursach ofert i małych grantach, zasady rozliczania i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o planowanych konkursach ofert na 2018 rok ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Szkolenie prowadził Piotr Kotlarek, doradca Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu, specjalista w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków na działalność, współpracy z samorządem.

W szkoleniu wzięło udział 41 stowarzyszeń z terenu powiatu kościańskiego.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo