Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dodano: 11 grudnia 2019

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z Urzędem Miejskim Kościana i Urzędem Gminy Kościan zorganizowało 6 grudnia 2019 r. szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu kościańskiego pn. ”Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym”.

Zakres szkolenia obejmował:

- Omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartych konkursach ofert i małych grantach,

-  Zasady rozliczania i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-  Przedstawienie informacji o planowanych konkursach ofert na 2020 rok, organizowanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób.