Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Żródła finansowania dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu kościańskiego"

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana oraz Urząd Gminy Kościan zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego na szkolenie: „Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych  z terenu powiatu kościańskiego”.

Szkolenie odbędzie się 11 grudnia 2018 r. (wtorek)

Szkolenie poprowadzi: doradca ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu

Miejsce szkolenia: budynek Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (Aula)

Zakres szkolenia:

  • Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych.
  • Zasady rozliczania i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Przedstawienie informacji o planowanych konkursach ofert na 2019 rok, organizowanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Grupy docelowe: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy działów księgowości, specjaliści ds. księgowości, osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi poczęstunek.

Czas trwania: 10:00-14:00

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 10 grudnia 2018 r.

pod nr tel. 65 512-70-67; 65 512-74-33

Kontakt w sprawie szkolenia, pani Moniki Kustosz, tel. 65 512-70-67

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!