Szczepienia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat

Dodano: 17 lutego 2021

Szczepienia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Kościański zapisali nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych swoich placówek na szczepienie przeciwko Covid-19. Teraz czekają na terminy szczepień.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie na szczepienia przeciwko Covid-19 zgłosiło się 37 nauczycieli oraz 12 instruktorów nauki zawodu. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie na 83 zatrudnionych w szkole nauczycieli chęć zaszczepienia zadeklarowało 63 nauczycieli i instruktorów praktycznej i teoretycznej nauki zawodu, poza tym 9 osób zadeklarowało chęć zaszczepienia w innej placówce. W Zespole Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie chęć zaszczepienia zadeklarowało 50 nauczycieli i 13 pomocy nauczyciela. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie zaszczepionych zostanie 13 osób.

Zapisy na pierwszy etap szczepień ruszyły 8 lutego 2021 roku. Pierwsza grupa osób kwalifikujących się do szczepienia obejmowała: nauczycieli wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawców świetlic, nauczycieli bibliotekarzy, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczycieli szkół i placówek specjalnych, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.

Drugi etap zapisów na szczepienia ruszył 15 lutego 2021 roku i objął nauczycieli do 65. roku życia wszystkich szkół i placówek, w tym również tych, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni oraz nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.