Szansa na rozwój turystyczny Szlaku Piastowskiego

Dodano: 23 stycznia 2015

W środę, 21 stycznia 2015 roku Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu do realizacji zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

Szlak Piastowski jako wizerunkowy produkt województwa wielkopolskiego i województwa kujawsko-pomorskiego jest jedną z najstarszych tras turystycznych w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki historii związanej z początkami państwa polskiego. Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. Już w XIX wieku niektóre obiekty leżące na szlaku były odwiedzane przez turystów. Ideą Szlaku jest prezentacja turystom obiektów historycznych związanych z początkami polskiej państwowości.

W 2011 roku w wyniku prac rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego została wyznaczona nowa przestrzeń Szlaku Piastowskiego, ograniczona do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów.

Przyjęte zostały dwie trasy, krzyżujące się w Gnieźnie:

Pierwsza trasa: Lubiń, Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwica, Płowce, Brześć Kujawski, Włocławek.

Druga trasa: Wągrowiec, Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo, Giecz, Ląd nad Wartą, Konin, Kalisz.

Na Szlaku Piastowskim znajduje się aż 5 pomników historii. Jednym z nich jest znajdujące się na terenie powiatu kościańskiego Opactwo Benedyktynów w Lubiniu.

Koordynator Szlaku Piastowskiego (zatrudniony przez lidera projektu – Powiat Gnieźnieński) będzie odpowiedzialny m.in. za współpracę z poszczególnymi obiektami, współpracę z koordynatorem odpowiedzialnym za Szlak na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poszukiwanie i podejmowanie kontaktów z partnerami/sponsorami, kontakty z mediami, czy pozyskiwanie środków zewnętrznych na unowocześnienie infrastruktury turystycznej na Szlaku Piastowskim.

Funkcjonowanie koordynatora będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu wszystkich samorządów znajdujących się na Szlaku, które zadeklarowały wolę podjęcia starań mających na celu poprawę stanu i dostępu do obiektów Szlaku Piastowskiego zgodnie z obszarem działania danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki przystąpieniu Powiatu Kościańskiego oraz Gminy Krzywiń do tego projektu, szansę na rozwój turystyczny będzie miało Opactwo Benedyktynów w Lubiniu.