Sukces nauczycielki Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej

Anna Hordecka, nauczycielka Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, znalazła się wśród 21 nauczycieli wyróżnionych w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku, organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W tym roku o tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku ubiegało się 102 pedagogów. Uhonorowano 21 nauczycieli, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, współpracą ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowaniem wśród uczniów postaw obywatelskich.

Anna Hordecka jest nauczycielką Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie.  Jest pomysłodawczynią i współrealizatorką ,,Teatrzyku rozmaitości’’ - innowacji pedagogicznej, która ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosną tego roku włączyła się w organizację I Wojewódzkiego Integracyjnego Przeglądu Teatralnego, organizowanego przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej oraz Kościański Ośrodek Kultury. Od lat działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrzmy Sercem”, które na co dzień wspiera działania wychowawcze szkoły. Dzięki Stowarzyszeniu współrealizuje wiele projektów, m. in. ,,Kulturalne pielgrzymowanie’’, ,,Poznaj Wielkopolskę przez kulturę’’, ,,Przystanek kultura’’. Od 9 lat z ramienia szkoły współkoordynuje organizację dorocznego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej i towarzyszącego mu konkursu literackiego. Od 10 lat jest członkiem Rady Oświatowej Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie. Od początku swojej pracy zawodowej propaguje czytelnictwo wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką programu „Zarażanie książką”, który realizuje wraz z grupą nauczycieli. W ubiegłym roku szkolnym podjęła działania związane z rządowym programem ,,Książki naszym marzeń’’, a w tym Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Od 2006 r. wraz z bibliotekarką jest opiekunem grupy redaktorów szkolnych, którzy redagują gazetkę  ,,Wszystko o Wszystkim’.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo