Stypendia Starosty przyznane

Dodano: 18 listopada 2016

Już po raz czternasty najzdolniejsi młodzi mieszkańcy powiatu kościańskiego otrzymali stypendia Starosty Kościańskiego.

 

Uroczystość wręczenia aktów nadania stypendiów odbyła się w czwartek, 17 listopada 2016 roku, w sali SP ZOZ w Kościanie. Z rąk Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego i Wicestarosty Kościańskiego Stefana Stachowiaka akty odebrało 63 stypendystów (31 uczniów i 32 studentów).

- To wielka przyjemność móc się dzisiaj tutaj z państwem spotkać. Mogę śmiało powiedzieć dzisiejszy dzień to prawdziwe, że święto edukacji. Dzięki państwu – Starosta B. Turski zwrócił się do stypendystów. - Od wielu lat spośród setek zgłoszeń i wniosków wybieramy i nagradzamy najlepszych z najlepszych. Proszę mi wierzyć, że to arcytrudny wybór.  Powinniście być z siebie bardzo dumni, z tego, że się tu znaleźliście. Jesteście bowiem kwiatem swojego pokolenia. I, jestem tego pewien, kiedyś to od was będą zależeć losy waszego pokolenia, losy nas wszystkich. Patrząc na państwa jestem o tę przyszłość spokojny – powiedział Starosta.

Stypendia przyznawane są uczniom i studentom od 2003 roku. Łącznie od tego czasu stypendia starosty otrzymało 344 uczniów na łączną kwotę 684 000 złotych oraz 276 studentów na kwotę 665 700 złotych.

W roku szkolnym i akademickim 2016/2017 stypendia dla studentów wynoszą 300 złotych miesięcznie. Stypendyści będą je otrzymywać przez 9 miesięcy. Stypendium Starosty dla uczniów jest przyznawane przez 10 miesięcy i wynosi 250 złotych.

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy spełniali następujące warunki: posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, są uczniami publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, ukończyli I rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej, osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00).

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali następujące warunki: posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, są studentami studiów wyższych studiującymi w trybie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i niepublicznych, ukończyli I rok studiów, osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50).

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego:

 

Bartosz Przybył

I LO Kościan

Wiktoria Licha

I LO Kościan

Paulina Nowak

I LO Kościan

Iwo Naglik

I LO Kościan

Weronika Buchert

ZSP Kościan

Technikum Ekonomiczne

Jakub Grześkowiak

I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Piotr Michałowski

I LO Kościan

Maciej Olejnik

 

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku” w Lesznie

Technikum Rolnicze

Łukasz Piotr Matyaszczyk

I LO Kościan

Marcin Tomasz Kaczmarek

I LO Kościan

Julia Adamczak

I LO Kościan

Aleksandra Nowacka

I LO Kościan

Barbara Ratajczak

I LO Kościan

Mateusz Perz

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie

Technikum Ekonomiczne

Marianna Krystek

I LO Kościan

Aleksandra Itkowiak

I LO Kościan

Natalia Jagsch

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie

Technikum Ekonomiczne

Maciej Marian Mikołajczak

I LO Kościan

Karolina Dorsz

 

Zespół Szkół nr 4 w Lesznie

Liceum Ogólnokształcące

Patrycja Koszarek

I LO Kościan

Paulina Wesołek

I LO Kościan

Dorian Książyk

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Technik weterynarii

Natalia Górniak

I LO Kościan

Oliwia Konieczna

I LO Kościan

Zuzanna Wyrzykiewicz

I LO Kościan

Agnieszka Pohl

I LO Kościan

Tomasz Kiljańczyk

I LO Kościan

Natalia Pawłowska

I LO Kościan

Mateusz Kubiak

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Technikum Mechaniczne

Marika Ratajczak

 

ZSP Kościan

Technikum Ekonomiczne

Gustaw Tański

II LO im. Mikołaja Kopernika w Lesznie

 


Studenci, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego:

Agnieszka Waldhelm

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Kierunek: Instrumentalistyka - flet

Agata Otto

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek: Protetyka słuchu

Joanna Szklarska

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Zarządzanie

Anna Kuraś

 

Akademia Wychowanie Fizycznego w Poznaniu

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Tomasz Albert Piotrowski

 

UAM Poznań

Kierunek: Teologia

Marika Joanna Szłapka

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Kierunek: Techniki dentystyczne

Agnieszka Maik

 

Politechnika Poznańska

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Faustyna Szudra

 

Musik ud Kunst Privatunivesistat der Stadt Wien

Kierunek: Saksofon

Marta Glinkowska

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

Agnieszka Ziomek

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Bartosz Wojtkowiak

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek: Lekarski

Anna Spławska

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Joanna Dziwak

 

Politechnika Poznańska

Kierunek: Technologia chemiczna

Marta Bartkowiak

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

Dagmara Antczak

 

UAM Poznań

Kierunek: Dialog i doradztwo społeczne

Magdalena Książyk

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek: Prawo europejskie

Natalia Bartkowiak

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Monika Gumna

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek: Praca socjalna

Edyta Kasprzak

 

UAM Poznań

Kierunek: Administracja

Roksana Marszałek

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek: Finanse i rachunkowość biznesu

Mikołaj Wojciechowski

 

UAM Poznań

Kierunek: Historia

Martyna Żak

 

Politechnika Poznańska

Kierunek: Budownictwo

Adrianna Sałapatek

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek: Medycyna roślin

Joanna Ambroży

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek: Lekarski

Dąbrówka Pałka

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek: Farmacja

Barbara Socha

 

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek: Europeistyka

Katarzyna Jankowska

Politechnika Poznańska

Kierunek: Logistyka

Angela Maria Gluminska

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Izabela Stephan

UAM Poznań

Kierunek: Filologia germańska z filologią angielską

Roksana Marzec

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Kierunek: Pedagogika

Krzysztof Ćwian

 

Politechnika Poznańska

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Kamila Jóźwik

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek: Pielęgniarstwo