Starostowie wizytowali powiatowe inwestycje

Dodano: 19 sierpnia 2015

Wczoraj Starosta Kościański Bernard Turski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak wizytowali inwestycje prowadzone przez Powiat Kościański.

Starostowie udali się do Nietążkowa, gdzie na placu budowy nowego internatu dla uczniów ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie spotkali się z dyrektorem szkoły Panią Arletą Adamczak-Puk, wicedyrektorem Markiem Grześkowiakiem oraz Prezesem Zarządu „BUDOMONT Sp. z o.o.”  Władysławem Suchorą. W nowym internacie zakwaterowanie znajdzie 48 uczniów. Prace obejmą również zagospodarowanie terenu wokół internatu w postaci utwardzenia kostką placu, na którym powstanie miejsce do rekreacji oraz parking dla pięciu samochodów, w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 miliona zł.

Włodarze wizytowali także postęp prac inwestycyjnych wykonywanych na drogach powiatowych. Odwiedzili m. in. drogę ze Śmigla do Poladowa, gdzie rozpoczęła się modernizacja drogi wraz z budową ścieżki rowerowej oraz drogę Widziszewo – Gniewowo.

Wartość prac na drodze ze Śmigla do Poladowa zamyka się w kwocie 875 672,85 zł. Gmina Śmigiel partycypuje w kosztach kwotą 281 285,00 zł, a prace zakończą się 30.09.2015 roku.

Na drodze Widziszewo-Gniewowo odbywa się inwestycja współfinansowana ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” prace budowlane obejmowały m.in. położenie nowej nawierzchni bitumicznej, poszerzenie drogi, utwardzenie poboczy, budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, ustawienie barier chodnikowych i energochłonnych, odtworzenie i odmulenie rowów, wymianę oznakowania pionowego oraz wprowadzenie oznakowania poziomego. Koszt tego zadania to kwota 2 756 097,01 zł. Inwestycja ta wsparta została finansowo przez Gminę Kościan kwotą 113 330,00 zł oraz Gminę Śmigiel kwotą 341 420,00 zł. Prace zakończą się 24.08.2015 r.

Wizytacja inwestycji drogowych była okazją do zapoznania się ze stanem bieżącego stanu innych dróg powiatowych .W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu staramy się realizować remonty nawierzchni dróg, chodników, placów parkingowych. Wykonywane są także nowe chodniki czy ścieżki pieszo-rowerowe - mówi Bernard Turski. - Objazdowa wizytacja realizowanych inwestycji była także okazją do zapoznania się z miejscami przyszłych planowanych inwestycji drogowych - dodaje.