Środki na ferie zimowe przyznane

Dodano: 11 stycznia 2017

Zarząd Powiatu Kościańskiego kolejny raz przyznał środki na realizację Programu „Ferie zimowe na sportowo”.

Celem Programu jest upowszechnienie aktywnej formy wypoczynku. Wnioskodawcy mogli się ubiegać o wsparcie finansowe ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży organizowanych w formach: zawodów, festynów, mistrzostw, amatorskich, półkolonii o charakterze sportowym, i innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej.

W ramach tegorocznej edycji Programu wpłynęło 35 ofert współorganizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Dwie z nich nie zostały włączone do Programu. Jeden oferent nie był podmiotem uprawnionym do składania wniosku, natomiast drugi zrezygnował. W budżecie Powiatu Kościańskiego na realizację tego Programu przewidziano 24 500 złotych.

Szczegółowy wykaz ofert włączonych do Programu „Ferie zimowe na sportowo” znajduje się w uchwale Zarządu Powiatu zamieszczonej poniżej.

Pliki do pobrania