Sprawdzajmy stan kominów – strażacy podsumowali 2017 rok

Dodano: 07 lutego 2018

W ubiegłym roku najczęstszą przyczyną pożarów w budynkach mieszkalnych był pożar sadzy w przewodach kominowych informował podczas konferencji prasowej st. bryg. Andrzej Ziegler, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Konferencja odbyła się 6 lutego 2018  roku i poprzedzała naradę służbową podsumowującą działalność strażaków w powiecie w 2017 roku.

W naradzie, wśród licznie zgromadzonych gości, m.in. samorządowców, szefów współpracujących ze strażą instytucji, strażaków i byłych komendantów kościańskiej straży wziął udział Bernard Turski, Starosta Kościański, mł. bryg. Dariusz Matczak zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu oraz Paweł Buksalewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego.  

Komendant straży st. kpt. Robert Natunewicz podziękował strażakom za służbę, a komendantowi wojewódzkiemu i samorządowcom za udzielane wsparcie, przekładające się na poprawę wyposażenia, warunków pracy i poziom działania. Starosta Bernard Turski wysoko ocenił ubiegłoroczną pracę Komendy i podziękował za całość działań w zakresie bezpieczeństwa, a życząc samych szczęśliwych powrotów z akcji zadeklarował dalsze wspieranie przez powiat działań inspirowanych przez komendę, które sprzyjają wzrostowi poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Kościańskiej.

Strażakom i pracownikom cywilnym komendy, a także strażakom ochotnikom Ziemi Kościańskiej podziękował mł. bryg. Dariusz Matczak  zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wystąpienie komendanta wojewódzkiego było także okazją do poinformowania, że komenda w Kościanie zajęła III miejsce we współzawodnictwie prowadzonym w ramach systemu zarządzania jakością w Wielkopolsce. Poza tym, komendant wręczył nagrody uznaniowe przyznane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego dla mł. asp. Szymona Kaźmierczaka oraz mł. ogn. Artura Józefowskiego - członków specjalistycznej grupy ratownictwa wodno -  nurkowego, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację szkoleń dla strażaków z Wielkopolski.

W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1319 razy, wśród nich 165 interwencji to pożary, a 1104 zostały zakwalifikowane jako miejscowe zagrożenia, niestety 50 interwencji to alarmy fałszywe. Dla porównania w roku 2016 wszystkich interwencji było 970. W roku 2017 do zdarzeń dochodziło co 6 godzin i 36 minut. Pożary wybuchały co 53 godziny, a do miejscowych zagrożeń dochodziło co 8 godzin. Średni czas podjęcia przez strażaków interwencji w zdarzeniach to 9 minut 7 sekund. Średni czas podjęcia interwencji w zdarzeniach z osobami poszkodowanymi to 5 minut 51 sekund od przyjęcia zgłoszenia. W minionym roku strażacy zawodowi i ochotnicy udzielili 146 osobom kwalifikowanej pierwszej pomocy. W wyniku zdarzeń, które miały miejsce w powiecie 9 osób zmarło, a 160 zostało rannych, w tym 3 ratowników.

W ubiegłym roku 3 razy płonęły lasy, a 47 razy zapaliły się budynki mieszkalne. Komendant A. Ziegler apelował o częstą kontrolę przewodów kominowych, ponieważ jak pokazują statystyki, pożar sadzy w kominie jest najczęstszą przyczyną pożaru w budynkach mieszkalnych. - Wizyta kominiarza, kosztuje mniej niż straty wywołane pożarem – podkreślił.  Najwięcej  - przyznał Ziegler – pożarów powstawało w okresie od stycznia do kwietnia. Odnotowaliśmy spadek liczby pożarów w miesiącach rozpoczynających sezon grzewczy. W łącznie 51 pożarach  przypuszczalnymi przyczynami była nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym, a przyczyną 28 była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

A Ziegler poinformował także, że w 2017 roku zanotowano 16 zdarzeń związanych z podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla, 7 z nich się potwierdziło. - Cieszy - podkreślał – że nie odnotowano śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, a uczulanie ludzi na to zagrożenie przynosi skutek, ponieważ w 8 ze zgłoszonych przypadków alarm wszczęły zamontowane przez zgłaszających czujki. Mimo to rannych w wyniku ulatniania się tlenku węgla zostało 5 osób w tym 3 dorosłe i 2 dzieci.

Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w ubiegłym roku w sierpniu i październiku (odpowiednio 257 i 253). W całym roku 350 interwencji było związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Ponadto strażacy interweniowali i udzielali pomocy przy 151 wypadkach drogowych.

Komendanci państwowej straży pożarnej podkreślali wkład i znaczenie pracy i pomocy strażaków ochotników, którzy łącznie brali udział w usuwaniu skutków zdarzeń 1249 razy. Ochotnicy ze Śmigla brali udział w 218 akcjach, strażacy z Czempinia 124, a z Kościana w 123. Strażacy z Krzywinia interweniowali 112 razy, a ze Starego Bojanowa 102. Ochotnicza straż z Czacza wyjeżdżała do akcji 87 razy, z kolei strażacy z Racotu wyjeżdżali do zdarzeń 79 razy, a strażacy z Jerki 73. Strażacy z Głuchowa brali udział w 47 akcjach, a strażacy z Gryżyny w 45. Łącznie na terenie powiatu działa 58 jednostek OSP.

Wśród przedstawionych na naradzie planów działania na ten rok na szczególne podkreślenie zasługuje kontynuacja działań, których efektem będzie włącznie jednostki OSP Głuchowo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Obecnie w tym systemie jest 8 jednostek OSP z powiatu. Kolejnym dużym celem jest modernizacja systemu łączności radiowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.