Spotkanie informacyjne – Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dla osób chcących pozyskać fundusze na rozwój działalności gospodarczej. Podczas spotkania omówione zostaną: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu) oraz pozadotacyjne formy wsparcia. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie.

Spotkania odbędą się:

-  w środę, 22 sierpnia 2018r., w godzinach od 10:00 do 12:00 w Stacji Biznes w Lesznie przy pl. Metziga 1.

- w czwartek, 23 sierpnia 2018r., w godzinach od 10:15 do 12:15 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (I piętro).

- w piątek, 24 sierpnia 2018r., w godzinach od 09:00 do 11:00 w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, przy ulicy Rynek 17, w Sali nr 18 (I piętro).

 

Zgłoszenia na spotkania w Lesznie i Rawiczu przyjmuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie pod numerami telefonu: 65 529 68 06 / 65 525 69 66 lub na adres e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl.

Zgłoszenia na spotkanie w Kościanie przyjmuje Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie pod numerami: 65 512 77 83 / 797 508 207, lub na adres e-mail: biuro@owp.koscian.net.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego spotkanie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Pl. Kościuszki 4b, 64 -100 Leszno

Tel. 65 525 69 66, 65 529 68 06

e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo