Sportowe półkolonie

Już na progu wakacji od 25 do 29 czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Kościanie i Oddziały Integracyjne im. Feliksa Stamma zorganizowały w ramach programu wakacje na sportowo program zajęć sportowych „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”.

Zajęcia były przeznaczone dla dzieci z klas I – VI. Aktywne formy wypoczynku połączono z krótkimi zajęciami dydaktycznymi poświęconymi profilaktyce antynarkotykowej, antynikotynowej i antyalkoholowej. Uczniowie poprzez różnego rodzaju gry i zabawy mieli możliwość, ciesząc się ruchem zwiększyć swoją sprawność, a także dowiedzieć się jak aktywny i pozbawiony używek styl życia wpływa na zdrowie.

Wszystkie zajęcia i atrakcje, rajd rowerowy, basen, ścianka wspinaczkowa, zabawy na siłowni Art Fitness w Kościanie, a także rywalizacja na kręgielni i zabawa w „Family Club” w Śmiglu rozwijały umiejętność współpracy w grupie. Integracji sprzyjało także wspólne przygotowywanie posiłków.

Starostwo Powiatowe w Kościanie wsparło letni wypoczynek dzieci kwotą 2400 złotych.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo