SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana oraz Urząd Gminy Kościan zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego na szkolenie: "Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym".

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2016 r. (środa) w budynku Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (Aula).

Zakres szkolenia:

  • omówienie nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  • omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartch konkursach ofert i małych grantach,
  • zasady rozliczania i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • przedstawienie informacji o planowanych konkursach ofert na 2017 rok, organizowanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Grupy docelowe: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy działów księgowości, specjaliści ds. księgowości, oaoby prowadzące lub zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Czas trwania szkolenia: 10:30-15:00

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6 grudnia 2016 r. pod nr tel. 65 512-70-67; 65 512-74-33.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

ZAPRASZAMY!

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo