ŚDS w Krzywiniu będzie miał samochód

Dodano: 20 sierpnia 2019

ŚDS w Krzywiniu będzie miał samochód

W imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego, starostowie Henryk Bartoszewski i Zbigniew Franek podpisali z Jackiem Nowakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Krzywiń umowę, w wyniku której Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu będzie miał 9 osobowy samochód do przewozu swoich podopiecznych. Spotkanie podczas którego podpisano umowę odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościanie w poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku.

W ramach umowy Zarząd Powiatu Kościańskiego jest realizatorem, pośrednikiem dofinansowania otrzymywanego przez różne podmioty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”.

Podpisana umowa zakłada, że całkowita wartość zakupu samochodu nie może przekroczyć 167 527,00 zł brutto, z czego 80 000,00 zł (nie więcej niż 60 % wartości zadania) pochodzić będzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 87 527,00 zł ze środków własnych gminy. Kwota 80 tys. złotych przekazana zostanie Gminie Krzywiń w formie refundacji, po uprzednim przedstawieniu faktury Zarządowi Powiatu.

Poza środkami na samochód powiat otrzymał kwotę ponad 5 tys. złotych na ,,Powiatowy program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy”. Kwota dofinansowania może się jednak zwiększyć. Program w całości realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.