Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Dodano: 11 stycznia 2017

Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

Do Starostwa Powiatowego wpłynęły trzy oferty. W postępowaniu konkursowym realizację zadań powierzono dwóm oferentom: Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu oraz Powiatowemu Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie. W budżecie Powiatu Kościańskiego na ten cel zaplanowano 56 000 złotych.

Uchwała Zarządu Powiatu w tej sprawie znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania