Rozpoczęły się prace na drodze do Srocka Wielkiego

Dodano: 10 września 2020

Rozpoczęły się prace na drodze do Srocka Wielkiego

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi powiatowej do Srocka Wielkiego. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 kwotą 1 mln 375 tys. zł.

Łączny koszt inwestycji wyniesie blisko 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Gminy Czempiń to 450 tyś. zł. Pozostałe koszty sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Kościańskiego.

W ramach prac zostanie wyremontowany odcinek 2,478 km. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma 1,228 km droga zostanie poszerzona do 5,5 m. Droga zostanie wyłożona nową warstwą ścieralną. Będą nowe krawężniki, odtworzone i odmulone rowy, przycięte gałęzie wzmocnione pobocza i zjazdy na pola. Gruntowy odcinek, który będzie remontowany ma 1,250 km. Droga zostanie wzmocniona, ułożona zostanie warstwa mrozoochronna, warstwa z kruszywa, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.
Remont znacząco ułatwi i skróci poruszanie się autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
Prace wykona Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.