Rocznica zamordowania Floriana Marciniaka

Dodano: 21 lutego 2020

Rocznica zamordowania Floriana Marciniaka

76 lat temu został zamordowany pochodzący z Powiatu Kościańskiego, założyciel Szarych Szeregów, harcmistrz Florian Marciniak. Z okazji tej rocznicy w imieniu mieszkańców powiatu i miasta Kościana Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański i Przemysław Korbik, zastępca Burmistrza Kościana złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Harcmistrza przy ul. Bączkowskiego w Kościanie.   

Florian Marciniak urodził się 4 maja 1915 w Gorzycach pod Czempiniem. W 1934 zdał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu. W latach 1934-1938 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, potem pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.

W 1938 kierował Wydziałem Młodzieżowym Komendy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Podczas obrony Warszawy, we wrześniu 1939, szef Komendy Pogotowia Harcerzy. W latach 1939-1943 sprawował funkcję naczelnika Szarych Szeregów, przyczyniając się do scalenia ruchu harcerskiego działającego na terenie całego kraju. W marcu 1943 brał udział w przygotowaniach odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara "Rudego", ("Akcja pod Arsenałem"). 6 maja 1943 roku Florian Marciniak został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy Gestapo. Był przesłuchiwany, nie wydał swoich współpracowników. W czasie transportu do Poznania Florian usiłował uciec wyskakując w okolicach Sochaczewa z pędzącego samochodu - bez powodzenia. Zmaltretowany został umieszczony w katowni poznańskiej - "Forcie VII" w celi nr 66.

18 lutego 1944 Florian Marciniak został wywieziony do obozu w Żabikowie pod Poznaniem, następnie do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, w którym 20 lub 21 lutego 1944 roku został zamordowany. W chwili śmierci miał 29 lat.