Rada uchwaliła budżet na 2020 rok

Dodano: 19 grudnia 2019

Rada uchwaliła budżet na 2020 rok

Rada Powiatu Kościańskiego na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 18 grudnia 2019 roku, jednogłośnie uchwaliła budżet Powiatu Kościańskiego na 2020 rok.

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski przedstawiając projekt budżetu powiedział, że wydatki Powiatu Kościańskiego w roku 2020 Zarząd zaplanował w kwocie 82 205 935,84 złotych, natomiast dochody 81 247 755,84 złotych.

Największą część środków po stronie dochodów stanowią dochody własne zaplanowane w kwocie 39 671 111,00 złotych, znaczną część środków stanowić też będą subwencje, które w planie projektu na 2020 rok zapisano w kwocie 27 994 466,00 złotych. Dotacje w planie budżetu na 2020 rok to natomiast kwota 13 582 178,84 złotych.

Zamierzone w 2020 roku wydatki, które zaplanowano na 82 205 935,84 złotych, będą wyższe niż w roku 2019.

Zarząd Powiatu Kościańskiego projektując budżet na 2020 rok 14,61% wydatków, tj. 12 007 064,60 złote planuje przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące stanowić będą natomiast 85,39% i zaplanowane są w kocie 70 198 871,24 zł.

Największą część wydatków stanowić będą środki przeznaczone na oświatę. W 2020 roku zaplanowane zostały na kwotę 30 875 689,84 złotych., z czego 75 727,00  złotych przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne.

Na wydatki związane z drogami zaplanowano kwotę 13 518 606,73 złotych, z czego 10 264 045,83 złotych to środki zaplanowane w wydatkach majątkowych.

W ramach tych środków planowana jest przebudowa m.in. drogi na odcinku Kościan – Kokorzyn w Szczodrowie; drogi Racot – Darnowo – Wyskoć Mała – Wyskoć; drogi Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy dwór – droga wojewódzka nr 308; a także przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 3911P do Srocka Wielkiego. Do planu budżetu wpisano także budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bieżyń – Cichowo oraz budowę chodnika w Nacławiu. Ponadto w budżecie na 2020 rok zaplanowano także pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę obwodnicy Kościana oraz dla samorządu Miasta Kościana na przebudowę ul. Wrocławskiej.

W budżecie Powiatu Kościańskiego na 2020 roku zapisano także środki, które wydatkowane zostaną na zadania z zakresu pomocy społecznej. Będzie to kwota 16 108 164,00 złotych. W ostatnich latach Powiat Kościański znaczne środki finansowe przeznaczał na modernizację i rozwój infrastruktury kościańskiego szpitala. Łączne środki zaplanowane w budżecie na 2020 rok na ochronę zdrowia to 1 377 128,77 zł. Z tego 813 641,77 złotych przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne.

Kwota 4 903 256,00 złotych to środki zaplanowane w budżecie na 2020 rok na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Na zadania z zakresu administracji w budżecie na 2020 rok zapisana została kwota 10 806 097,00 złotych.

 

Poniżej prezentujemy slajdy z prezentacji Starosty Kościańskiego.