Rada uchwaliła budżet na 2018 rok

Rada Powiatu Kościańskiego na XXXIII posiedzeniu, które odbyło się 20 grudnia 2017 roku, uchwaliła budżet Powiatu Kościańskiego na 2018 rok. Na posiedzeniu obecnych było 18 radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Starosta Kościański Bernard Turski przedstawił radnym projekt budżetu na 2018 rok w prezentacji.

Prezentacja Starosty poniżej.

Szczegóły budżetu na 2018 rok opisywane są TUTAJ.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo