Rada uchwaliła budżet na 2017 rok

Dodano: 03 stycznia 2017

Rada Powiatu Kościańskiego na XXII posiedzeniu, które odbyło się 28 grudnia 2016 roku, uchwaliła budżet Powiatu Kościańskiego na 2017 rok.

Starosta Kościański Bernard Turski przedstawiając projekt budżetu powiedział, że wydatki Powiatu Kościańskiego w roku 2017 Zarząd zaplanował w kwocie 75 688 870 złotych, natomiast dochody 75 938 870 złotych.

Największa część środków stanowiących dochody to dochody własne zaplanowane w kwocie 34 027 917 złotych, znaczną część środków stanowić też będą subwencje (24 908 468 złotych). Dotacje w planie budżetu na 2017 roku to kwota 17 002 485 złotych.

Zarząd Powiatu Kościańskiego projektując budżet na 2017 rok 21,63% wydatków, tj. ponad 16 mln 375 tys. złotych planuje przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne. To o ponad siedem punktów procentowych więcej niż w roku 2016.

Na wydatki związane z drogami zaplanowano kwotę 17 246 268 złotych. Na tę kwotę poza wydatkami majątkowymi i związanymi z inwestycjami, które oszacowano na 14 412 104 zł – składają się także wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz powierzchniowe utrwalenia. W ramach tych środków planowana jest przebudowa m.in. dróg, na które Powiat Kościański otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – DK5 (Stare Oborzyska) – Słonin oraz Słonin – Czempiń. Na obie te inwestycje, których łączny koszt wyniesie ponad 8 mln 634 tys. złotych, Powiat otrzyma dofinansowanie z Programu w kwocie blisko 4 mln 311 tys. złotych.

W ostatnich latach Powiat Kościański znaczne środki finansowe przeznaczał na modernizację i rozwój infrastruktury kościańskiego szpitala. Łączne środki zaplanowane w budżecie na 2017 rok na ochronę zdrowia to 1 190 562 zł. Wydatki majątkowe to natomiast 248 162 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na informatyzację kościańskiego szpitala.   

Znaczną część budżetu Powiatu Kościańskiego stanowią środki przeznaczone na oświatę. W tym roku zaplanowane zostały one na kwotę 23 362 451 złotych. Są to środki, które zapewnią funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat.

Ponadto w budżecie na 2017 rok Zarząd Powiatu zapisał kwotę 1 400 000 złotych na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Gostyńskiej na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg.

W budżecie na rok 2017 Zarząd Powiatu zapisał także środki, które w formie dotacji przekazane zostaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na zadania drogowe innym samorządom Powiat przekaże 2 039 000 złotych (dla Województwa Wielkopolskiego – 100 000 zł, Gminy Kościan – 800 000 zł, Gminy Czempiń – 639 000 zł, Gminy Śmigiel – 500 000 zł). Ponadto 200 000 złotych Powiat przekaże gminie Krzywiń na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Kwota 248 162 złotych przekazana zostanie natomiast samorządowi Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z wyposażeniem SP ZOZ w Kościanie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Poza udzielonymi dotacjami, w budżecie Powiatu na rok 2017 zapisano także kwotę 5 263 000 zł, którą Powiat otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania drogowe (od Gminy Koscian – 1 754 000 zł, Gminy Czempiń – 1 253 000 zł, Gminy Śmigiel – 1 956 000 zł, Gminy Krzywiń – 200 000 zł, Powiatu Gostyńskiego – 100 000 zł).