Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - bezpłatne doradztwo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich będzie pełnił stałe dyżury w siedzibie Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

W poniedziałek, 4 lutego 2019 r. w godz. 10.00-13.00 doradcy będą udzielali informacji dotyczących programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:  Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Będzie można uzyskać informacje dotyczące pozyskania środków i dotacji z Funduszy Europejskich, porozmawiać o szansach na dofinansowanie projektów, otrzymać cenne rady i wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosków!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207 lub adresem mailowym: biuro@owp.koscian.net.

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo